Lista postępowań PZP

Pozycje 1-8 z 8  pokazuj  pozycji

IZPP.272.7.2023 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim Powiat Makowski Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-30 2023-12-11 10:00 --
IZPP.272.5.2023 Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości do 23.700.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Makowskiego na 2023 rok z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych oraz na spłatę przypadających na 2023 rok wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Powiat Makowski Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-09-22 2023-10-24 10:00 --
1/2023/DPS Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim Powiat Makowski Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-08 2023-08-18 10:00 --
IZPP.272.4.2023 Dostawa oleju opałowego w ilości 78 000 dm 3 do jednostek organizacyjnych Powiatu Makowskiego Powiat Makowski Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-04 2023-08-14 10:00 --
ZS.26.2.1.2023 Modernizacja węzłów cieplnych dla budynku B oraz budynku Pracowni Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim Powiat Makowski Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-07-06 2023-07-21 10:00 --
ZS.26.12.2023 Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu Powiat Makowski Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-07-04 2023-07-20 10:00 --
IZPP.272.3.2023 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU MAKOWSKIEGO Powiat Makowski Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-08 2023-05-22 10:00 --
ZS.26.1.2.2023 Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Różanie Zespół Szkół w Różanie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-14 2023-03-29 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa