Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 37  pokazuj  pozycji

Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Różanie ZS.26.1.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-03-13 14:06
Przebudowa drogi powiatowej Szwelice - Dzierżanowo na odcinku o długości 4,557 km ZDP.DB.261.2.1.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-02-20 10:30
Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim ŚDS.26.03.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-02-14 14:27
Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim ŚDS.26.01.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-01-25 13:52
Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie do 4.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Makowskiego na 2022 rok z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych oraz spłatę przydających na 2022 rok wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ŚZZP.272.11.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-12-16 09:26
Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec – Chełsty – Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km ZDP.DB.261.2.11.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-10-04 11:41
Budowa siłowni plenerowej wraz ze skocznią do skoku w dal na terenie Zespołu Szkół w Krasnosielcu i Zespołu Szkół w Różanie ŚZZP.272.8.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-09-27 11:08
Modernizacja DP 2118W Szelków – Maków Mazowiecki wraz z DP 2123W Szelków Stary – Sielc –Chrzczony w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2118W Szelków – Maków Mazowiecki na odcinku o długości 5,707 km wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2123W Szelków Stary – Sielc – Chrzczony na odcinku o długości 1,625 km ZDP.DB.261.2.9.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-09-12 12:53
Przebudowa drogi powiatowej nr 2109W Przytuły – Grądy – Klin na odcinku Grądy – Klin o długości 3,770 km ZDP.DB.261.2.10.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-09-12 12:46
Budowa siłowni plenerowej wraz ze skocznią do skoku w dal na terenie Zespołu Szkół w Krasnosielcu i Zespołu Szkół w Różanie ŚZZP.272.7.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-09-05 15:00
Modernizacja sal lekcyjnych oraz pozostałych pomieszczeń budynku „B” Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim ZS.26.2.3.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-26 12:15
Dostawa oleju opałowego w ilości 76 000 dm 3 do jednostek organizacyjnych Powiatu Makowskiego ŚZZP.272.6.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-17 10:26
Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka – Krzyżewo – Jaciążek – Szlasy Bure (odcinek Krzyżewa) ZDP.DB.261.2.8.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-16 12:40
Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka – Krzyżewo – Jaciążek – Szlasy Bure (odcinek Jaciążek – Retka) ZDP.DB.261.2.7.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-16 12:35
Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 0,750 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Drążdżewo ZDP.DB.261.2.5.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-05 13:38
Modernizacja DP 2118W Szelków – Maków Mazowiecki wraz z DP 2123W Szelków Stary – Sielc –Chrzczony w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2118W Szelków – Maków Mazowiecki na odcinku o długości 5,707 km wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2123W Szelków Stary – Sielc – Chrzczony na odcinku o długości 1,625 km ZDP.DB.261.2.6.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-05 13:29
Budowa siłowni plenerowej wraz ze skocznią do skoku w dal na terenie Zespołu Szkół w Krasnosielcu i Zespołu Szkół w Różanie ŚZZP.272.4.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-05 12:56
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim 1/2022/DPS Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-04 12:45
Modernizacja DP 2118W Szelków – Maków Mazowiecki wraz z DP 2123W Szelków Stary – Sielc –Chrzczony w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2118W Szelków – Maków Mazowiecki na odcinku o długości 5,707 km wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2123W Szelków Stary – Sielc – Chrzczony na odcinku o długości 1,625 km ZDP.DB.26.2.4.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-07-04 13:24
Likwidacja barier architektonicznych poprzez dobudowę dźwigu platformowego przy budynku Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim ZS.26.2.2.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-06-10 14:53
Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy- Bramura na odcinku o długości 3,820 km ZDP.DB.261.2.2.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-06-03 13:49
Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 0,750 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Drążdżewo ZDP.DB.261.2.3.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-06-03 12:26
Sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu dla gmin Czerwonka, Karniewo, Rzewnie i Maków Mazowiecki ŚZZP.272.2.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-03-28 14:08
Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy- Bramura na odcinku o długości 3,820 km ZDP.DB.261.2.1.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-03-16 10:10
Likwidacja barier architektonicznych poprzez dobudowę dźwigu platformowego przy budynku Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim ZS.26.2.1.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-02-21 15:17

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa