Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 34  pokazuj  pozycji

ZDP.DB.261.2.4.2023 Zakup paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-27 2023-03-07 10:00 2023-03-09
ZS.26.1.2023 Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Różanie Zespół Szkół w Różanie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-02-23 2023-03-10 10:00 2023-03-13
ZDP.DB.261.2.3.2023 Zakup paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-17 2023-02-27 10:00 2023-02-27
ZDP.DB.261.2.2.2023 Zakup paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-06 2023-02-16 10:00 2023-02-17
ZDP.DB.261.2.1.2023 Przebudowa drogi powiatowej Szwelice - Dzierżanowo na odcinku o długości 4,557 km Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-01-25 2023-02-10 10:00 2023-02-20
ŚZZP.272.10.2022 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU MAKOWSKIEGO Powiat Makowski Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-29 2022-12-12 10:00 2022-12-16
ŚZZP.272.11.2022 Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie do 4.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Makowskiego na 2022 rok z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych oraz spłatę przydających na 2022 rok wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Powiat Makowski Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-28 2022-12-09 10:00 2023-01-04
ŚZZP.272.9.2022 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU MAKOWSKIEGO Powiat Makowski Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-04 2022-11-17 10:00 2022-11-29
ZDP.DB.261.2.11.2022 Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec – Chełsty – Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-08 2022-09-23 10:00 --
ŚZZP.272.8.2022 Budowa siłowni plenerowej wraz ze skocznią do skoku w dal na terenie Zespołu Szkół w Krasnosielcu i Zespołu Szkół w Różanie Powiat Makowski Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-07 2022-09-22 10:00 2023-01-04
ŚZZP.272.7.2022 Budowa siłowni plenerowej wraz ze skocznią do skoku w dal na terenie Zespołu Szkół w Krasnosielcu i Zespołu Szkół w Różanie Powiat Makowski Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-08 2022-08-25 10:00 2023-01-04
ŚZZP.272.6.2022 Dostawa oleju opałowego w ilości 76 000 dm 3 do jednostek organizacyjnych Powiatu Makowskiego Powiat Makowski Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-02 2022-08-10 10:00 2022-09-23
ZS.26.2.3.2022 Modernizacja sal lekcyjnych oraz pozostałych pomieszczeń budynku „B” Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim Powiat Makowski Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-27 2022-08-12 10:00 --
ŚZZP.272.5.2022 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU MAKOWSKIEGO Powiat Makowski Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-25 2022-08-24 10:00 2022-09-06
ŚZZP.272.4.2022 Budowa siłowni plenerowej wraz ze skocznią do skoku w dal na terenie Zespołu Szkół w Krasnosielcu i Zespołu Szkół w Różanie Powiat Makowski Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-20 2022-08-05 10:00 2022-08-05
ZDP.DB.261.2.6.2022 Modernizacja DP 2118W Szelków – Maków Mazowiecki wraz z DP 2123W Szelków Stary – Sielc –Chrzczony w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2118W Szelków – Maków Mazowiecki na odcinku o długości 5,707 km wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2123W Szelków Stary – Sielc – Chrzczony na odcinku o długości 1,625 km Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-05 2022-07-20 10:00 2022-08-05
ZDP.DB.261.2.5.2022 Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 0,750 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Drążdżewo Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-05 2022-07-20 09:00 2022-08-05
ŚZZP.272.3.2022 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU MAKOWSKIEGO Powiat Makowski Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-10 2022-07-07 10:00 2022-07-25
ZDP.DB.26.2.4.2022 Modernizacja DP 2118W Szelków – Maków Mazowiecki wraz z DP 2123W Szelków Stary – Sielc –Chrzczony w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2118W Szelków – Maków Mazowiecki na odcinku o długości 5,707 km wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2123W Szelków Stary – Sielc – Chrzczony na odcinku o długości 1,625 km Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-03 2022-06-20 10:00 2022-07-04
ZDP.DB.261.2.3.2022 Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 0,750 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Drążdżewo Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-13 2022-05-27 09:00 2022-06-03
ZDP.DB.261.2.2.2022 Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy- Bramura na odcinku o długości 3,820 km Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-05 2022-05-20 09:00 2022-06-03
ZS.26.2.2.2022 Likwidacja barier architektonicznych poprzez dobudowę dźwigu platformowego przy budynku Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim Powiat Makowski Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-14 2022-05-05 10:00 2022-06-10
ŚZZP.272.2.2022 Sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu dla gmin Czerwonka, Karniewo, Rzewnie i Maków Mazowiecki Powiat Makowski Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-24 2022-03-07 10:00 2022-04-05
ZS.26.2.1.2022 Likwidacja barier architektonicznych poprzez dobudowę dźwigu platformowego przy budynku Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim Powiat Makowski Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-01-18 2022-02-03 10:00 2022-06-29
ZDP.DB.261.2.11.2021 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Dzbądzu na drodze powiatowej nr 2128W Różan – Dzbądz – Brzuze – Rzewnie – Łaś oraz drodze gminnej Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-11-15 2021-11-29 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa